Garantibetingelser

Garantibetingelser hos Liftor GmbH

 

Vi yder 2 eller 5 års garant på vores produkter med brandet Liftor (se varebeskrivelse). Fristen for beregning af garantiperioden begynder fra regningsdatoen. Vores garanti gælder inden for den Europæiske Unions territorium.

 

Hvis garantien træder i kraft inden for dette tidsrum vedrørende materielle fejl eller fabriksfejl, forbeholder vi os som garant retten til at yde en af følgende erstatninger inden for rammerne af garantien:
• gratis erstatning af de defekte komponenter eller
• udskiftning af produktet med et produkt af tilsvarende værdi
(eventuelt med en efterfølgede model, hvis vi ikke længere fører den oprindelige)

 

Ved spørgsmpl om garanti bedes du tage kontakt til:
Liftor GmbH
Tlf: +45 71 51 12 32
E-Mail: info@liftor.dk

 

Garantien bortfalder i tilfælde af skade på varen, der skyldes

  • forkert eller uhensigtsmæssig behandling
  • påvirkning fra omgivelserne (fugtighed, varme, støv etc.)
  • tilsidesættelse af visse sikkerhedsforanstaltninger
  • tilsidesættelse af brugervejledningens anvisninger
  • voldsom omgang (fx. slag, stød, tab)
  • egenhændige forsøg på reparation
  • normal slitage
  • transportskader

 

Det er en betingelse for vores udøvelse af garantien, at vi modtager bevis for bortfald af garanti i form af enten tilbagelevering af varen eller fotodokumentation. I den forbindelse skal det bemærkes, at man med en passende indpakning kan undgå transportskade undervejs.

 

Med henblik på at kunne gøre brug af garantien skal du vedlægge en kopi af den originale kvittering for vareforesendelsen eller sende den til os på email. Vi beder om din forståelse for, at vi uden en sådan dokumentation forbeholder os retten til at nægte dig ret til at indløse garantien. Fremsendelse af kopi at regningen sker med henblik på fastsættelse af dato for garantifrist. I forlængelse deraf bedes du anføre forhandlerens navn og adresse, såfremt det ikke fremgår af den vedhæftede kopi af regningen.

 

Er der tale om et berettiget garantikrav, foregår fragten og afviklingen af garantien uden beregning. Dine eventuelle afholdte udgifter til fragt bliver i så fald godtgjort.

 

Alle udførte ydelser inden for rammerne af garantien eller eftersalgsgarantien forlænger ikke den samlede garantiperiode.

 

Liftor GmbH forbeholder sig eneret på at udøve en hvilken som helst form for prisnedslag.

 

GODE RÅD:


Dine rettigheder over for os i forhold til den indgåede købsaftale med os forbliver på alle måder uberørt af vores tilsagn om garanti. Eventuelle øvrige lovfæstede rettigheder over for os forbliver uberørt af dette tilsagn om garanti.


Hvis den købte vare er behæftet med mangler, kan du under alle omstændigheder holde os ansvarlig inden for rammerne af loven, uanset om der foreligger et garantikrav, eller om garantien tages i brug.